E-mail:ventas@biomedicsac.com
Jr. Trujillo Nº 739 - Magdalena / Tel.: 2628601 / Fax: 2614958